Follow

Hvordan lage en ny håndbok

How to create a new handbook

Det å lage en helt ny håndbok er enkelt og krever lite av brukeren.

 

Log inn i Appsco One. Trykk på ikonet for "Håndbøker"

mceclip0.png

 

Dette vil ta deg direkte til håndboks modulen hvor du kan lage, editere og publisere håndbøker.

Øverst til venstre det et + ikon. Trykk dette og velg: "Ny håndbok". Legg inn informasjon og trykk "Lagre"

mceclip1.png

 

Den nye håndboken vil legge seg i status "Ikke begynt". Enhver endring i håndboken vil flytte den automatisk til status "Arbeides med". 

mceclip2.png

 

Åpne håndboken for å arbeide med innholdet ved å klikke på den. Håndboken vil være i status "Arbeides med" frem til knappen "Publiser versjon av håndbok" trykkes. Ingen andre ansatte i bedriften vil se håndboken før den er publisert.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.