Follow

Bruk av håndbok på mobil

Appsco sine håndbøker er designet for at man skal kunne velge akkurat når og med hvilken type av enhet de ønsker å kunne lese håndbøkene med. Denne guiden gir en rask gjennomgang av hvordan man leser håndbøker på web.

 

De vanligste måtene vil være enten via en PC eller via en mobil enhet som en mobiltelefon eller et nettbrett. 

 

Her har vi samlet noen enkle skjermbilder for å guide lesere i bruken.

 

Last ned og installer Appsco One People-appen.  Innloggings detaljer får du via en epost (avsender Appsco One) eller fra din hr-ansvarlige. Modulen "Håndbok" vil være tilgjengelig eller pålogging.

 

dashboard_allmodules.jpg

 

Trykke på "Håndbok" for å åpne og lese de tilgjengelige håndbøkene for deg:

 

available_handbooks.jpg

 

Legg merke til det grønne ikonet til høyre for "Test håndbok" - dette ikonet betyr at du har bekreftet at du har lest og forstått innholdet i håndboken, informasjon som er lett tilgjengelig for administratorer for å kunne følge med på lese statistikken.

 

Du velger hvilken håndbok du ønsker å lese ved å trykke på håndboken. Du vil få kortfattet informasjon om spesifikke endringer som administratoren/hr-ansvarlig for håndbøkene ønsker å legge vekt på, f.eks oppdatering av kapitler eller sider:

 

introduction.jpg

 

Du kan swipe fra høyre til venstre for å bla deg videre i håndboken, eller klikke hvor som helst på siden for å få opp innholdet i en enkel struktur, hvis du f.eks skulle ønske å gå til et kapittel lengre frem:

 

handbook_chapter_structure.jpg

 

Legg også merke til at administrator ved noen tilfeller har slått på lesebekreftelse. Hvis dette er tilfelle vil du få opp et ikon med tre loddrette prikker oppe til høyre, ved siden av symbolet for varsler. Når du føler at du har lest og forstått så bekrefter du enkelt dette ved å klikke deg gjennom lesebekreftelsen:

 

read_confirmation.jpg

 

Et siste tips er også varslingssymbolet, dette finner vi lengst oppe til høyre og her vil du få opp relevante beskjeder som f.eks når en ny versjon av en håndbok har blitt publisert:

 

notification.jpg

 

Ikke nøl med å ta kontakt med din administrator eller den som er utpekt som ansvarlig for håndbøkene i din bedrift hvis du skulle ha noen spørsmål.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.