Follow

Medlemsliste

Om du ønsker å legge til info om medlemmer eller ansatte på din webside, kan du bruke members manager. 

Husk at for å kunne bruke members manager må din websidemal inkludere denne funksjonaliteten. 

For å starte medlemsliste, må du lage en underside med medlemsliste som sidemal. Gå til Pages/Sider i menyen til venstre. Klikk Add Page/Legg til side. Skriv inn sidetittel og velg Member som sidemal fra nedtrekksmenyen. Sett hake på Published og så klikk Save for å lagre. 

Da er en side med medlemsliste laget. Gå til siden som du har laget for å redigere den. 

Dra muspekeren over medlemsliste og klikk Manage Members/Administrer Medlemmer for å starte opp verktøyet. 

Du vil se en lista med medlemmer/ansatte, du kan lett redigere de eksisterende med å klikke knappen for redigering under Actions/Handlinger, slette dem, eller skjule fra websiden ved å klikke på hake under Active/Aktiv. For å legge til en ny profil på lista, klikk Add Members/Legg til medlemmer nederst til venstre. 

Du kan fylle ut navn, rolle eller stilling, beskrivelse/biografi. Ved å klikke på Choose File kan du laste opp et bilde fra dine lokale mapper. Om du ønsker å publisere profilen, sett hake på Active. Klikk Save/Lagre til slutt for å lagre innlegget.

Du vil se innlegg på lista. Hver innlegg kan redigeres eller slettes ved å klikke på de knappene under Actions/Handlinger. Du kan endre rekkefølge på innlegg ved å ta innlegg med muspekeren og dra den oppover eller nedover. 

Hvis du ønsker å lage flere undersider med medlemmer eller ansatte og vise kun bestemt kagtegori eller avdeling, kan du markere medlemmer med kategorier. Kategorier fungerer på den samme måten som i Nyhetsmodulen

Klikk Manage Categories på toppen til venstre for å lage kategorier. Deretter klikk Add Category/Legg til kategori og skriv inn navnet på kategorien. Klikk Save/Lagre for å lagre.

                   

Når du er ferdig med redigering kategorier klikk Save/Lagre nederst til venstre for å lagre og gå tilbake til Members manager. Du vil se kategorier i menyen til venstre. For å markere en medlem med en kategori, ta kategorien med muspekeren og dra den over til medlem som du ønsker å markere. Sett kategorien under Categories/Kategorier. Klikk Save changes/Lagre endringer til slutt. Du kan sette opp forskjellige kategorier for forskjellige medlemmer/ansatte. 

Hvis du ønsker å vise forskjellige kategorier på forskjellige sider, kan du lage en ny underside med medlemsliste som sidemal. For å endre kategorien som vises på en side, dra muspekeren over medlemsliste og så klikk Change Category knappen når den dukker opp. 

Et nytt vindu skal dukke opp hvor du kan velge kategori. Velg kategorien som du ønsker å vise på denne siden. Vinduet lukker opp automatisk. Du må oppdatere siden for å kunne se endringen. 

                                

Du kan alltid endre kategorien og på denne måten endre hvilke medlemmer/ansatte blir vist på en bestemt underside. 

 

Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål, send oss en e-post på support@appsco.com

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.