Follow

Nyhetsmodulen

Nyhetsmodulen finner du i menyen til venstre. Klikk på nyheter ikonen for å starte verktøyet. I Nyheter manager kan du legge til, kategorisere og arkivere nyheter.

Du vil se forskjellige funksjoner som du kan bruke for å redigere nyheter. Til venstre finner du kategorier som du kan benytte for å kategorisere nyheter. Helt til høyre finner du funksjoner som du kan bruke for å redigere eksisterende nyheter. Du vil også se en liste med nyheter og et øye ikon som indikerer om nyheten er publisert eller ikke.

For å legge til en ny nyhet, klikk Add New knappen nederst til venstre. Du kan fylle ut titelen på nyheten, ingress, velge perioden når nyheten skal være aktiv (publisert fra/aktiv til) og laste opp et bilde. Husk at det er ingress og kun generelle informasjon om nyheten. Du kan etterpå redigere innholdet i selve nyheten og laste opp flere bilder og legge til tekst.

Når nyheten er lagret, kan du bruke forskjellige funksjoner for å redigere den. Den første knappen til høyre bruker du for å gå direkte til nyheten hvor du kan legge til innholdet som på en vanlig redigerbar side.

             

Den andre knappen bruker du for å starte opp dialogvindu med ingress og eventuelt endre noen av generelle informasjon om nyheten.

             

Den tredje knappen bruker du for å slette nyheten.

            

Et øye som står ved siden av hver nyhet viser deg om nyheten er publisert/synlig på lista eller ikke. Du kan endre status ved å klikke på øyet.

            

Under ''Category Name'' kan du plassere kategorien som du ønsker å bruke for denne nyheten. For å markere nyheten med kategori, ''ta'' kategorien til venstre med muspeker og dra den over ved å holde muspekeren til nyheten som du ønsker å markere. Du kan lage nye kategorier eller endre navn på eksisterende ved å klikke Manage Categories knappen.

For å lage en ny kategori, klikk Add Category knappen nederst til høyre. Du kan også endre navn på eksisterende kategorier eller slette en kategori. Husk å lagre til slutt.

                        

 Hvis du har flere undersider hvor du ønsker å vise forskjellige kategorier, kan du markere nyheter med bestemt kategori og så sette opp denne kategorien på en bestemt side. For eksempel, kan du ha en undersider som viser kun nyheter markert med Arkiv kategori. Gå til denne siden og klikk Change Category/Endre kategori knappen som dukker opp når du drar muspekeren over nyheter funksjonalitet.

Klikk på kategorien som du ønsker å bruke. Når kategorien er valgt lukkes vinduet automatisk. Du kan også legge til nye kategorier ved å klikke Manage Categories på toppen.

                          

For å se endringen må du oppdatere siden på din nettleser. Du vil se kun utvalgte kategorien på denne siden.

 

Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål, send oss en e-post på support@appsco.com.

 

 

 

 

 

 

 

Save

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.