Follow

Hvordan legge til vanlig tekst og bilder - redigeringsverktøylinje?

Redigering på MySiteShop fungerer som klikk og skriv. Når du har laget en ''basic'' underside, kan du lett legge til tekst og bilder. 

Hver side inneholder redigerbare felt - et vanlig felt hvor du kan skrive og legge til bilder. For å legge til innholdet, er det bare å klikke i tekst område. Du vil se en verktøylinje som du kan bruke for å endre teksten og sette opp bilder. 

Verktøylinje dukker opp når du klikker på en redigerbar tekst på websiden. 
   

Verktøylinje tilbyr flere funksjoner som du kan bruke for å formattere tekst, justere bilder, sette opp lenker, videoer og symboler. Etter hver endring husk å klikke Save/Lagre knappen i menyen på toppen for å lagre. 

Tekst verktøy

For å legge til tekst, er det bare å klikke og skrive i redigerbar felt. Du kan bruke tekst verktøy for å formattere tekst. Klikk på ''Paragraph'' avsnitt for å åpne en nedtrekksmenyen hvor du kan velge heading type. 

Som i vanlig Word dokument, bruker du bold, italic, understreke for formattering av tekst. Du kan også endre tekst farge og bakgrunnsfarge, justere tekst og legge til punktmerking. Alle funksjoner finner du på redigeringsverktøylinjen. 

Det finnes en funksjon for å kopiere tekst uten formattering. Denne funksjonen bruker du om du kopierer tekst fra Word eller en annen webside og du ønsker å slippe å kopiere formattering også. Funksjonen heter Plain text paste og du finner knappen på verktøylinjen. Set musemarkøren der du ønsker å kopiere tekst og klikk på knappen. 

Du vil se beskjed om å bruke Ctrl + V om du bruker Windows eller Cmd + V om du bruker Mac, for å kopiere teksten. Du vil se at teksten blir kopiert uten formattering. 

Når du er ferdig med redigering husk å klikke Save/Lagre knappen i menyen på toppen for å lagre endringer. 

Lenker - link manager

Om du ønsker å sette opp en lenke i teksten, bruker du også redigeringsverktøylinjen. Marker teksten som du ønsker å lenke opp og så klikk lenke ikon på verktøylinjen. Du vil se et pop-up vindu - link manager med flere muligheter. Du kan velge om du ønsker å lenke opp teksten til en ekstern webside, intern underside, dokument eller e-post. Hvis du velger å lenke til en annen webside/ekstern webside, må du skrive inn URL til websiden du ønsker å lenke til og huke av ''Open in new tab'' slik at lenken åpnes i en ny fane. Husk å skrive URLen med http:// som i eksempel. Klikk Add Web Page Link. Den andre muligheten er å sette opp lenke til en intern side. Klikk på Lenke til Intern Side/Link to internal page og så velg en underside fra nedtrekksmenyen. Om denne siden du ønsker å lenke til ikke eksisterer, kan du lage den ved å klikke Create Page/Lag side knappen. Du kan huke av opsjon å åpne lenke i en ny fane - Open in new tab. Til slutt klikk Add Page Link. Du kan også lenke opp et dokument. Klikk Link to document/Lenke til dokument. Du blir sendt til File manager hvor du kan velge dokumentet som du ønsker å lenke opp. Marker dokumentet og klikk Add for å legge det inn. For å lenke opp en e-post adresse, klikk den fjerde fanen - Link to an e-mail address/Link til e-post adresse og skriv inn e-post adresse som du ønsker å lenke opp. Skriv adressa med små bokstaver og så klikk Add e-mail link. 

Du kan alltid slette lenken ved å markere tekst som du ønsker å endre og så klikke Remove link ikon på verktøylinjen. Husk å lagre når du er ferdig med redigering. 

Legge til bilder

Hvis du ønsker å legge til bilder, kan du enkelt gjøre det ved å bruke redigeringsverktøylinje. Funksjonen fungerer på den samme måten som tekst verktøy, det er bare å klikke i et redigerbar felt, sette musemarkøren der du ønsker å plassere bildet og så klikke bilde-ikon på verktøylinjen. Du blir sendt til File Manager hvor du kan velge bildet du ønsker å bruke. Klikk på bildet for å markere det og så klikk Add nederst til høyre. Bildet blir lagt inn i redigerbar felt og du kan justere det i forhold til tekst ved å klikke på blyant knappen som dukker opp når du drar muspekeren over bildet. Husk å lagre til slutt. 
For å lese om Image Editor og hvordan du justerer bilder klikk her

Legge til symboler 

I tekst verktøy kan du legge til symboler. For å gjøre dette, sett musemarkøren der du ønsker og klikk ''Symbol dialog'' knappen på verktøylinjen. Du vil se dialogvindu hvor du kan velge mellom forskjellige symboler. For å legge til et symbol dobbelt klikk på det du ønsker å bruke. Klikk Save/Lagre for å lagre. 

Video verktøy

For å legge til videoen, klikk på den siste ikonen på verktøylinjen. 

I dialogvindu kan du kopiere eller skrive inn URLen til videoen du ønsker å legge til. Husk at du må skrive inn http:// eller https://. Tast mellomrom på din tastatur og du vil se videoen. Klikk Add for å sette den opp. Husk å lagre til slutt. 

Video verktøy støtter videoer fra YouTube, Vimeo og Soundcloud. 


Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, send oss en e-post på support@appsco.com

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.