Follow

Hvordan legge til og fjerne undersider?

For å legge til og fjerne undersider, må du bruke redigeringsverktøy i menyen til venstre.

DEFINERE/LAGE EN NY SIDE
1. Start med å trykke på Sider/Add Page - symbolet til venstre i menyen. Det er bildet av en side med skrift. Trykk deretter Legg til side/Add Page.

2. Fyll ut Sidetittel/Page Title med hva du ønsker den skal hete og velg Sidemal/Page Template fra rullegardinmeny.
Det finnes flere typer Sidemal/Page Template du kan velge mellom.
- Malen Basic bruker du for vanlige undersider hvor du bare ønsker å legge til bilder eller tekst.
- Malen Home/Hjem bruker du for hovedsiden/startsiden og den vanligvis inneholder bilder, tekst og nyheter.
- Malen Contact bruker du for en underside hvor du ønsker å plassere kontaktskjema og kontaktinformasjon.
- News malen bruker du om du ønsker å lage nyheter eller info underside
- Malen Member bruker du hvis du ønsker å legge til en underside med info om medlemmer, ansatte og lignende.
- Catalog malen passer best for kataloger med produkter, tjenester og lignende.
- Gallery sidemal kan du bruke om du ønsker å lage en underside med galleri og flere bilder.

3. Når du har valgt sidemal, merk av Publisert/Published til slutt og husk å Lagre/Save.

NB! Sidens URL blir automatisk det samme som sidetittel.


LEGGE INNHOLD INN PÅ SIDEN
4. For å redigere siden, gå til Sider fane i menyen til venstre, finn siden du ønsker å redigere, og klikk Gå til/Go i Rediger Side/Edit Page vindu. Ved å klikke der, blir du automatisk omdirigert til denne siden hvor du kan endre innholdet. Denne knappen kan du også bruke for å komme til undersider som ikke er publisert i menyen eller som ikke er synlige på websiden (beskyttede sider).
 

SLETTE EN UNDERSIDE
5. For å slette en underside, bruker du det samme redigeringsverktøyet. Når du klikker på underside som du ønsker å slette, er det bare å velge Delete under Rediger Side/Edit Page og du har fjernet den. Husk at når du sletter en side, er den slettet for godt.
 

PLASSERE UNDERSIDE
6. Om du ønsker å knytte siden opp på rett plass, under en eksisterende side, eller eventuelt som en ny hovedside finner du mer info her. Siden plasserer du ved å dra den over fra liste til venstre til menystrukturen til høyre og sette den opp som hovedside eller underside avhengig av hvor du ønsker at den skal stå. 

Hvis du har spørsmål, send oss en e-post på support@appsco.com 
 
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.