Follow

Passordhvelv

På ditt AppsCo Dashbord har du også tilgang til passordhvelvet - Password Vault som du kan bruke for å administrere og lagre alle passordene på en sikker måte.

1. Logg deg på kontoen din og gå til profilinstillinger i rullegardinmeny øverst til høyre. Velg ''Password Vault'' fra rullegardinmenyen. 

2. AppsCo vil be deg om å bekrefte passordet ditt for å åpne passordhvelvet. Skriv inn passordet og klikk ''Confirm'' for å fortsette. 

3. Hvis du vil legge til et nytt innlegg klikk ''Add to Vault'' knappen på toppen til høyre. 

4. Du kan fylle ut feltene - skrive inn URL til kontoen du ønsker å lagre, navn, brukernavn, passord og eventuelt notater. Brukernavn og passord er obligatorisk for å kunne lagre innleg, mens de andre er valgfrie. Klikk ''Save'' når du er ferdig. 

5. Når innlegget er lagret, vil den dukke opp i passordhvelvet. Du kan alltid redigere den på nytt. Når du holder markøren over innlegget, kommer ''Edit'' knappen opp. Når du er ferdig med redigering klikk ''Save'' for å lagre endringene. 

6. For å se eller kopiere påloggingsinformasjon du har lagret, klikk på innlegget. Et pop-up vindu vil dukker opp hvor du kan se på eller kopiere brukernavnet og passordet. 

For å kopiere brukernavnet eller passordet, klikk kopier-ikonet. Ønsker du å vise passordet, klikk øye-ikonet. Du kan også administrere ditt innlegg ved å klikke ''Manage'' knappen nederst. For å lukke vinduet, klikke X-ikonet øverst til høyre eller ''Cancel'' knappen. 

 

Trenger du hjelp? Send oss en e-post til [email protected] 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.