Follow

Hvordan laste opp eller endre ditt profilbilde?

1. Hvis du ville laste opp ditt profilbilde eller bytte det gamle med det nye, trenger du bare klikke på "Account Settings" knappen og så "Profile".

 

2. For å laste opp et bilde må du klikke på midten av feltet for profilbilde. Upload-vindu vil dukke opp da og du kan velge ditt bilde. Den anbefalte størrelsen er 150x150.

 

3. Husk å lagre når du er ferdig med opplasting av bildet.

 

4. Hvis du vil endre på det bilde du har allerede, klikk bare på "Upload New" knappen.

 

5. Klikk på "Save" for å lagre dine endringer.

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.