Follow

Hvordan bytte oversikt over applikasjon-ikoner

1. Når du først logger deg på ditt dashboard, vil applikasjon-ikoner være i vannrette felter. Hvis du foretrekker å ha firkant ikoner så kan du bytte oversikt ved å klikke på "Switch View" knappen på den høyre siden.

 

2. Applikasjon-ikoner vil nå bli listet som firkant felter.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.